Početna » Posao

Kako se prijaviti za posao u Veneri?

Potrebno je poslati:

  • Molbu (motivacijsko pismo)
  • Životopis
  • Dokumenti (svjedodžbe, uvjerenja o završenim edukacijama i sl.)
  • Fotografiju
  • Poželjno je dostaviti i preporuke ukoliko ih imate

Ukoliko se prijavljujete na raspisani natječaj, pozovite se na njega. Svoju prijavu možete poslati mailom na: posao@venera-rublje.com ili poštom na adresu:

Arat-commerce d.o.o.
Polačišće 2
23000 Zadar

Ukoliko dokumente šaljete poštom, molimo pošaljite kopije, nikako originale.

Prijava pomoću obrasca: